Instrukcja zamieszczenia mapy DHL na stronie

'W celu osadzenia mapy, należy załączyć ją jako iframe na stronie:

<iframe src="https://parcelshop.dhl.pl/mapa"></iframe>

W celu osadzenia mapy kraju z zagranicznymi punktami parcelShop lub packStation, należy załączyć ją jako iframe na stronie:

<iframe src="https://parcelshop.dhl.pl/mapa?country=DE&ptype=packStation"></iframe>

gdzie:
country = symbol kraju, np. DE, BE, AT...
ptype = parcelShop lub packStation (domyślnie parcelShop)

Aby przechwycić wybór odpowiedniego punktu serwisowego z mapy, należy dodatkowo obsłużyć na stronie wywołanie funkcji window.postMessage. Poniżej znajduje się przykładowy kod JavaScript do obsługi takiego zdarzenia:

<script type="text/javascript">
  /*<![CDATA[*/
  function listenMessage(msg) {
 
    if(jQuery.type(msg.data)=='object'){
      var point = msg.data;
    }else{
      var point = JSON.parse(msg.data);
    }
 
    alert(point.sap);
  }
  if (window.addEventListener) {
    window.addEventListener("message", listenMessage, false);
  } else {
    window.attachEvent("onmessage", listenMessage);
  }
  /*]]>*/
</script>

INTEGRACJE_MAPA_W_POWYżSZYM_KODZIE

 • sap – nr sap,
 • name – nazwa punktu,
 • zip – kod pocztowy,
 • city – miejscowość,
 • street – ulica,
 • streetNo – numer ulicy,
 • houseNo – numer domu.

Mechanizm ten wspierany jest przez następujące przeglądarki: IE8+, FF3.0+, CHROME 1.0+, OPERA 9.5+