Wersja 4.20.37

1. APIv2 - getPrice
Dzięki powyższej metodzie użytkownik może wyliczyć ceną za przesyłkę zgodnie ze swoimi stawkami z umowy. Ostateczną fakturę wystawia Dział Finansowy DHL zgodnie z umową. Ceny podawane w APIv2 nie są brane pod uwagę.


2. APIv2 - getRouting
Powyższa metoda umożliwia pobranie trasy kurierskiej dla poszczególnych typów paczek.


3. Obsługa nadań przesyłek zwrotnych bez etykiety
Dostosowanie procesu nadań przesyłek zwrotnych do obsługi bez etykiet.


4. Ujednolicenie importu/eksportu książki adresowej
Wszystkie formaty importu i eksportu ksiązki adresowej w DHL24 zostały ujednolicone w celu łatwiejszej obsługi przez przez użytkownika.


5. Usuwanie wielu przesyłek i zleceń
W zakładce "Moje paczki" użytkownik ma możliwość jednoczesnego usuwania wielu zleceń lub przesyłek.


6. Drobne zmiany funkcjonalne
Kilkanaście zmian funkcjonalnych poprawiająych działanie DHL24, API oraz systemaów zarządzania.