Regulamin serwisu DHL24

┬ž 1

ZASADY OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin (dalej jako: ÔÇ×RegulaminÔÇŁ) okre┼Ťla zasady oraz warunki wykonywania i korzystania z us┼éugi ÔÇ×DHL24ÔÇŁ ┼Ťwiadczonej drog─ů elektroniczn─ů przez DHL Parcel Polska sp├│┼éka z ograniczon─ů odpowiedzialno┼Ťci─ů z siedzib─ů w Warszawie przy ul. Osma┼äskiej 2, 02-823 Warszawa, wpisan─ů do rejestru przedsi─Öbiorc├│w prowadzonego przez S─ůd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydzia┼é Gospodarczy Krajowego Rejestru S─ůdowego pod numerem KRS 0000631916, NIP: 9512417713, REGON 365170883, wysoko┼Ť─ç kapita┼éu zak┼éadowego: 21.479.000,00 PLN (dalej jako: ÔÇ×DHLÔÇŁ lub ÔÇ×Us┼éugodawcaÔÇŁ), za po┼Ťrednictwem serwisu internetowego DHL24 dost─Öpnego na stronie internetowej www.dhl24.com.pl (ÔÇ×SerwisÔÇŁ).
 2. Regulamin okre┼Ťla w szczeg├│lno┼Ťci:
  1. rodzaje i zakres us┼éug realizowanych za po┼Ťrednictwem Serwisu;
  2. warunki ┼Ťwiadczenia us┼éug realizowanych za po┼Ťrednictwem Serwisu, w tym:
   1. wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca,
   2. zakaz dostarczania przez us┼éugobiorc─Ö tre┼Ťci o charakterze bezprawnym;
  3. warunki zawarcia i rozwi─ůzania umowy na korzystanie z Serwisu;
  4. tryb post─Öpowania reklamacyjnego.
 3. DHL jest administratorem Serwisu.
 4. Serwis jest platform─ů teleinformatyczn─ů s┼éu┼╝─ůc─ů do u┼éatwiania nadawania przesy┼éek kurierskich, utrzymywania ksi─ů┼╝ki adresowej, przechowywania i zarz─ůdzania informacjami o zrealizowanych przesy┼ékach oraz wykonywanie innych us┼éug z tym zwi─ůzanych, kt├│rych opis zawiera ┬ž 3 ust. 4 Regulaminu (dalej ÔÇ×Us┼éugiÔÇŁ). W szczeg├│lno┼Ťci Serwis umo┼╝liwia zapoznanie si─Ö z katalogiem us┼éug przewozowych oferowanych przez DHL oraz przygotowanie dokument├│w niezb─Ödnych do zawarcia lub wykonania umowy o ┼Ťwiadczenie us┼éug przewozowych na zasadach okre┼Ťlonych w regulaminach i cennikach ┼Ťwiadczenia us┼éug przez DHL (dalej ÔÇ×Regulaminy i Cenniki DHLÔÇŁ) albo umowie ramowej zawartej bezpo┼Ťrednio z U┼╝ytkownikiem. Za po┼Ťrednictwem Serwisu mo┼╝na r├│wnie┼╝, korzystaj─ůc z zewn─Ötrznej platformy p┼éatniczej, dokona─ç zap┼éaty za zam├│wione us┼éugi przewozowe.
 5. Do korzystania z Serwisu na podstawie niniejszego Regulaminu:
  1. uprawnieni s─ů przedsi─Öbiorcy, w szczeg├│lno┼Ťci osoby fizyczne prowadz─ůce we w┼éasnym imieniu dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů, o ile zawierane umowy o ┼Ťwiadczenie Us┼éugi s─ů bezpo┼Ťrednio zwi─ůzane z ich dzia┼éalno┼Ťci─ů gospodarcz─ů, i z tre┼Ťci tych um├│w wynika, ┼╝e posiadaj─ů one dla tych os├│b charakter zawodowy, wynikaj─ůcy w szczeg├│lno┼Ťci z przedmiotu wykonywanej przez te osoby dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej, udost─Öpnionego na podstawie przepis├│w o Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia┼éalno┼Ťci Gospodarczej (dalej jako ÔÇ×Przedsi─ÖbiorcyÔÇŁ),
  2. uprawnione s─ů pe┼énoletnie osoby fizyczne posiadaj─ůce pe┼én─ů zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych oraz osoby fizyczne prowadz─ůce we w┼éasnym imieniu dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů, je┼╝eli korzystanie z Us┼éugi nie ma dla nich charakteru zawodowego (dalej ┼é─ůcznie jako ÔÇ×KonsumenciÔÇŁ).
 6. Osoby korzystaj─ůce z Serwisu zwane s─ů w dalszej tre┼Ťci Regulaminu ┼é─ůcznie ÔÇ×U┼╝ytkownikamiÔÇŁ. Przez U┼╝ytkownik├│w rozumie si─Ö r├│wnie┼╝ przedsi─Öbiorc├│w i inne podmioty nieb─Öd─ůce osobami fizycznymi, kt├│re korzystaj─ů z Serwisu w ramach swojej dzia┼éalno┼Ťci.
 7. U┼╝ytkownik przed rozpocz─Öciem korzystania z Us┼éug dost─Öpnych w Serwisie jest zobowi─ůzany zapozna─ç si─Ö z niniejszym Regulaminem oraz Regulaminami i Cennikami DHL. Ka┼╝dy U┼╝ytkownik zobowi─ůzany jest do potwierdzenia zapoznania si─Ö z Regulaminem poprzez odpowiednie odznaczenie na stronie internetowej Serwisu. Rozpocz─Öcie korzystania z Serwisu jest r├│wnoznaczne z pe┼én─ů akceptacj─ů warunk├│w Regulaminu przez U┼╝ytkownika.
 8. U┼╝ytkownik Konsument przez rejestracj─Ö w Serwisie zawiera z DHL umow─Ö na korzystanie z Serwisu, kt├│ra ÔÇô wraz z jej zawarciem ÔÇô jest w ca┼éo┼Ťci wykonana i w zwi─ůzku z tym Konsumentowi nie przys┼éuguje prawo do odst─ůpienia od tej umowy, zgodnie z art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach Konsumenta.
 9. U┼╝ytkownik Konsument przyjmuje do wiadomo┼Ťci, ┼╝e ┼Ťwiadczenie Us┼éug jest nieodp┼éatne natomiast korzystanie z us┼éug przewozowych ┼Ťwiadczonych przez DHL wi─ů┼╝e si─Ö z odp┼éatno┼Ťci─ů okre┼Ťlon─ů w maj─ůcych zastosowanie Regulaminach i Cennikach DHL.
 10. U┼╝ytkownik Konsument przez rejestracj─Ö w Serwisie zawiera z DHL umow─Ö na korzystanie z Serwisu na czas nieoznaczony. Rozwi─ůzanie tej umowy mo┼╝e nast─ůpi─ç na pro┼Ťb─Ö U┼╝ytkownika skierowan─ů do DHL lub przez DHL, na skutek d┼éugotrwa┼éego niekorzystania przez U┼╝ytkownika z Serwisu i braku kontaktu z U┼╝ytkownikiem za po┼Ťrednictwem danych kontaktowych podanych przez U┼╝ytkownika.
 11. Ka┼╝dy U┼╝ytkownik zobowi─ůzany jest do przestrzegania postanowie┼ä Regulaminu od chwili rozpocz─Öcia korzystania z Serwisu.
 12. Aktualny Regulamin Us┼éugi dost─Öpny jest nieodp┼éatnie na stronie internetowej www.dhl24.com.pl, kt├│ra umo┼╝liwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie tre┼Ťci Regulaminu za pomoc─ů systemu teleinformatycznego, kt├│rym pos┼éuguje si─Ö U┼╝ytkownik.
 13. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie maj─ů postanowienia Cennik├│w i Regulamin├│w DHL, przepisy ustawy o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů, ustawy o ochronie danych osobowych, rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os├│b fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej ÔÇ×RODOÔÇŁ), Kodeksu cywilnego i inne bezwzgl─Ödnie obowi─ůzuj─ůce przepisy prawa.
 14. DHL zastrzega sobie prawo do jednostronnego wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. DHL poinformuje o powy┼╝szych zmianach z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie internetowej: www.dhl24.com.pl. O ile inaczej nie postanowiono w komunikacie informuj─ůcym o zmianach w Regulaminie, zmiany Regulaminu wchodz─ů w ┼╝ycie po up┼éywie siedmiu [7] dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu na stronie internetowej Serwisu. Zmiany wprowadzane zgodnie z niniejszym punktem nie b─Öd─ů dotyczy┼éy istotnych cech Serwisu; DHL mo┼╝e jednak, za odpowiednim, nie d┼éu┼╝szym jednak ni┼╝ 3 miesi─ůce, realizowanym za po┼Ťrednictwem Serwisu lub poczt─ů elektroniczn─ů, wypowiedzeniem, zaprzesta─ç ┼Ťwiadczenia Us┼éug za po┼Ťrednictwem Serwisu, w cz─Ö┼Ťci lub ca┼éo┼Ťci.

┬ž 2

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Do prawid┼éowego funkcjonowania Serwisu wymagane jest korzystanie z urz─ůdzenia posiadaj─ůcego dost─Öp do sieci Internet z zainstalowan─ů przegl─ůdark─ů internetow─ů, umo┼╝liwiaj─ůc─ů obs┼éug─Ö plik├│w Cookies oraz JavaScript. DHL zaleca korzystanie z najnowszych, rozwijanych i wspieranych wersji przegl─ůdarek internetowych opartych o silnik Blink lub Gecko, np. Google Chrome, Mozilla Firefox. W przypadku korzystania przez U┼╝ytkownika z wersji przegl─ůdarek innych ni┼╝ najnowsze, kt├│re s─ů dost─Öpne, DHL nie mo┼╝e zapewni─ç, ┼╝e Serwis b─Ödzie funkcjonowa┼é prawid┼éowo (dotyczy to zw┼éaszcza przegl─ůdarek w wersji ni┼╝szej ni┼╝ 3 najnowsze wersje danej przegl─ůdarki). Dodatkowo, w przegl─ůdarkach nie mog─ů by─ç zainstalowane rozszerzenia, kt├│re mog─ů negatywnie wp┼éywa─ç na dzia┼éanie Serwisu.
 2. Za problemy wynikaj─ůce ze stosowania oprogramowania lub sprz─Ötu niespe┼éniaj─ůcego wymog├│w opisanych w powy┼╝szym ust─Öpie, w szczeg├│lno┼Ťci za spowodowane tym nieprawid┼éowe funkcjonowanie Serwisu, Us┼éugodawca nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci.
 3. Do korzystania z Serwisu, w tym rejestracji w Serwisie, niezb─Ödne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 4. W ramach korzystania z Serwisu zabronione jest dostarczanie przez U┼╝ytkownik├│w tre┼Ťci bezprawnych, naruszaj─ůcych prawo, dobre obyczaje, zasady wsp├│┼é┼╝ycia spo┼éecznego lub naruszaj─ůce uzasadnione interesy Us┼éugodawcy. W przypadku niezastosowania si─Ö U┼╝ytkownika do powy┼╝szego, Us┼éugodawca zastrzega mo┼╝liwo┼Ť─ç odst─ůpienia od ┼Ťwiadczenia Us┼éug, w tym zablokowania dost─Öpu do Serwisu.
 5. U┼╝ytkownik zobowi─ůzany jest ponadto do powstrzymywania si─Ö? od jakiejkolwiek aktywno┼Ťci, kt├│ra mog┼éaby negatywnie wp┼éyn─ů─ç┬┤ na prawid┼éowe funkcjonowanie Serwisu, w tym w szczeg├│lno┼Ťci od jakiegokolwiek ingerowania w zawarto┼Ť─ç┬┤ Serwisu lub jego elementy techniczne, a tak┼╝e od wprowadzania lub przesy┼éania za po┼Ťrednictwem Serwisu informacji zawieraj─ůcych wirusy, konie troja┼äskie, niebezpieczne skrypty czy inne programy komputerowe, kt├│rych przeznaczeniem jest niszczenie, zak┼é├│canie pracy, przechwytywanie lub przyw┼éaszczanie dowolnych informacji albo naruszenie prawa. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu do cel├│w sprzecznych z jego przeznaczeniem.
 6. DHL do┼éo┼╝y wszelkich stara┼ä, ┼╝eby Serwis funkcjonowa┼é w spos├│b ci─ůg┼éy tj. by┼é dost─Öpny 24 godziny na dob─Ö, 7 dni w tygodniu.
 7. Us┼éugodawca zastrzega, ┼╝e w funkcjonowaniu Serwisu mog─ů wyst─ůpi─ç przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia b┼é─Öd├│w i awarii, dokonania innych prac konserwacyjnych. Us┼éugodawca poinformuje na stronie internetowej Serwisu o awariach oraz planowanych przerwach w funkcjonowaniu Serwisu. Us┼éugodawca nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za jakiekolwiek szkody wynik┼ée z czasowej niedost─Öpno┼Ťci Serwisu, w tym ÔÇô wobec charakteru Serwisu ÔÇô r├│wnie┼╝ wobec U┼╝ytkownik├│w Konsument├│w.

┬ž 3

ZAKRES I ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Korzystanie z Serwisu wymaga rejestracji użytkownika w Serwisie oraz założenia konta użytkownika.
 2. W celu rejestracji w Serwisie, u┼╝ytkownik podaje nast─Öpuj─ůce dane: adres e-mail (podany adres e-mail b─Ödzie s┼éu┼╝y┼é jako login do aplikacji), has┼éo, typ konta (osoba prywatna, firma), imi─Ö, nazwisko, nr telefonu, opcjonalnie nr drugiego telefonu, typ konta (konto got├│wkowe, przelewowe - konto przelewowe dotyczy U┼╝ytkownik├│w posiadaj─ůcych numer klienta SAP).
 3. U┼╝ytkownik podczas rejestracji mo┼╝e wyrazi─ç zgod─Ö na przesy┼éanie przez DHL informacji handlowych drog─ů elektroniczn─ů na podany adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu.
 4. Korzystaj─ůc z Serwisu, U┼╝ytkownik ma mo┼╝liwo┼Ť─ç:
  1. zapoznania si─Ö katalogiem us┼éug przewozowych ┼Ťwiadczonych przez DHL;
  2. dokonania wyboru us┼éugi przewozowej spo┼Ťr├│d aktualnie dost─Öpnych;
  3. sk┼éadania dyspozycji, reklamacji lub interwencji zwi─ůzanych ze ┼Ťwiadczeniem us┼éugi przewozowej;
  4. przygotowania dokumentów niezbędnych do zawarcia z DHL umowy oraz realizacji usługi przewozowej, w tym listu przewozowego poprzez wypełnienie stosownych formularzy dostępnych w Serwisie;
  5. dokonania zap┼éaty ceny za us┼éug─Ö przewozow─ů ┼Ťwiadczon─ů przez DHL, przy wykorzystaniu zewn─Ötrznej platformy p┼éatniczej.
 5. U┼╝ytkownik przyjmuje do wiadomo┼Ťci, i┼╝ przygotowanie listu przewozowego wi─ů┼╝e si─Ö z wype┼énieniem formularza, kt├│ry wymaga wprowadzenia w szczeg├│lno┼Ťci: danych adresowych nadawcy przesy┼éki, odbiorcy przesy┼éki, parametr├│w przesy┼éki, formy p┼éatno┼Ťci, oraz ewentualnie danych p┼éatnika, us┼éug dodatkowych, aktualnie dost─Öpnych w Serwisie oraz adresu e-mail U┼╝ytkownika oraz odbiorcy. Przygotowanie listu przewozowego wi─ů┼╝e si─Ö r├│wnie┼╝ z konieczno┼Ťci─ů jego wydrukowania, chyba ┼╝e U┼╝ytkownik korzysta z us┼éugi DHL zapewniaj─ůcej drukowanie listu przewozowego. Raport potwierdzenia nadania przesy┼éki U┼╝ytkownik mo┼╝e otrzyma─ç na podany adres e-mail.
 6. Dla cel├│w korzystania z Serwisu U┼╝ytkownik zobowi─ůzany jest wskaza─ç istniej─ůcy adres e-mail, tj. taki pod kt├│rym odbiera korespondencj─Ö.
 7. W przypadku podania nieprawid┼éowego adresu e-mail, uwa┼╝a si─Ö, ┼╝e wszelkie o┼Ťwiadczenia i informacje wys┼éane przez Us┼éugodawc─Ö do U┼╝ytkownika na adres e-mail podany przez U┼╝ytkownika zosta┼éy prawid┼éowo dor─Öczone. Us┼éugodawca zastrzega sobie mo┼╝liwo┼Ť─ç odst─ůpienia od ┼Ťwiadczenia Us┼éug w przypadku podania przez U┼╝ytkownika nieprawid┼éowego adresu e-mail.
 8. Us┼éugodawca zastrzega sobie mo┼╝liwo┼Ť─ç wysy┼éania na adres elektroniczny U┼╝ytkownika komunikat├│w technicznych, prawnych i transakcyjnych zwi─ůzanych z funkcjonowaniem Serwisu oraz ┼Ťwiadczeniem Us┼éug a tak┼╝e w zwi─ůzku z zam├│wionymi przez U┼╝ytkownika us┼éugami przewozowymi.
 9. O ile umowa zawarta z U┼╝ytkownikiem lub maj─ůce zastosowanie Regulaminy i Cenniki DHL nie stanowi─ů inaczej, dokonanie p┼éatno┼Ťci ceny za us┼éug─Ö przewozow─ů jest warunkiem umo┼╝liwiaj─ůcym U┼╝ytkownikowi wygenerowanie listu przewozowego, zawieraj─ůcego w szczeg├│lno┼Ťci dane nadawcy przesy┼éki, odbiorcy przesy┼éki, parametry przesy┼éki, numer przesy┼éki oraz ewentualnie wskazane w formularzu us┼éugi dodatkowe. U┼╝ytkownik generuje list przewozowy poprzez Serwis. U┼╝ytkownik ma mo┼╝liwo┼Ť─ç zapisania wygenerowanych dokument├│w na dysku komputera oraz ich odtwarzanie.
 10. O ile umowa zawarta z U┼╝ytkownikiem lub maj─ůce zastosowanie Regulaminy i Cenniki DHL nie stanowi─ů inaczej, na podstawie wygenerowanego w Serwisie listu przewozowego U┼╝ytkownik mo┼╝e nada─ç przesy┼ék─Ö w nast─Öpuj─ůcy spos├│b:
  1. w plac├│wce DHL (punkcie przyj─Ö─ç) ÔÇô U┼╝ytkownik sam dostarcza przesy┼ék─Ö do punktu przyj─Ö─ç;
  2. u U┼╝ytkownika ÔÇô przesy┼ék─Ö odbiera kurier w miejscu wskazanym przez U┼╝ytkownika,
  3. w Servicepoint ÔÇô U┼╝ytkownik sam dostarcza przesy┼ék─Ö do ServicepointÔÇÖu, na podstawie wcze┼Ťniejszego zg┼éoszenia

. W celu nadania przesy┼éki U┼╝ytkownik zobowi─ůzany jest do do┼é─ůczenia wydrukowanego listu przewozowego na przesy┼éce i przekazania przesy┼éki wraz z listem przedstawicielowi DHL, chyba ┼╝e U┼╝ytkownik korzysta z us┼éugi DHL zapewniaj─ůcej drukowanie listu przewozowego.

 1. Nadanie przesy┼éki mo┼╝e nast─ůpi─ç najwcze┼Ťniej po wygenerowaniu listu przewozowego, w dniach i godzinach pracy plac├│wek DHL, nie p├│┼║niej jednak ni┼╝ 3 (trzeciego) dnia roboczego od dnia wygenerowania listu przewozowego. Szczeg├│┼éowe zasady nadawania przesy┼éek okre┼Ťlaj─ů w┼éa┼Ťciwe Regulaminy i Cenniku DHL.
 2. U┼╝ytkownik zobowi─ůzany jest do zabezpieczenia nr listu przewozowego przed dost─Öpem os├│b nieuprawnionych. Za brak mo┼╝liwo┼Ťci wykonania us┼éugi z powodu pos┼éu┼╝enia si─Ö numerem listu przewozowego przez osob─Ö trzeci─ů DHL nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci.
 3. U┼╝ytkownik ponosi odpowiedzialno┼Ť─ç za prawid┼éowe podanie wymaganych w formularzu danych.
 4. U┼╝ytkownik ma mo┼╝liwo┼Ť─ç stworzenia ksi─ů┼╝ki adresowej, kt├│ra b─Ödzie dost─Öpna na jego koncie w Serwisie. W niniejszym zakresie, zastosowanie znajduje ┬ž6 ust. 2 Regulaminu.

┬ž 4

ZASADY PŁATNOŚCI ZA USŁUGI PRZEWOZOWE

 1. Zasady p┼éatno┼Ťci za us┼éugi przewozowe ┼Ťwiadczone przez DHL okre┼Ťla umowa zawarta z U┼╝ytkownikiem, w┼éa┼Ťciwe Regulaminy i Cenniki DHL.
 2. O ile umowa zawarta z U┼╝ytkownikiem lub maj─ůce zastosowanie Regulaminy i Cenniki DHL nie stanowi─ů inaczej dokonywanie przez U┼╝ytkownika p┼éatno┼Ťci mo┼╝e odbywa─ç si─Ö:
  1. z go´ry (przed odbiorem przesyłki przez DHL od nadawcy),
  2. przy odbiorze przesyłki przez DHL od nadawcy,
 3. Dokonywanie przez U┼╝ytkownika p┼éatno┼Ťci mo┼╝e odbywa─ç si─Ö w szczeg├│lno┼Ťci za po┼Ťrednictwem platformy p┼éatniczej Przelewy24, kt├│rej operatorem jest PayPro S.A., ul. Kanclerska 15, 60-327 Pozna┼ä (ÔÇ×Przelewy 24ÔÇŁ).:
 4. Dost─Öpne formy p┼éatno┼Ťci zale┼╝ne s─ů? od tego, czy zam├│wienie jest op┼éacane z g├│ry czy z do┼éu oraz zasad p┼éatno┼Ťci, jakie mog─ů by─ç ustalone w umowie zawartej z U┼╝ytkownikiem. Forma p┼éatno┼Ťci mo┼╝e by─ç ponadto uzale┼╝niona od rodzaju produktu i warto┼Ťci zam├│wienia. Szczeg├│┼éowe informacje o dost─Öpnych formach p┼éatno┼Ťci dost─Öpne s─ů w maj─ůcych zastosowanie Regulaminach i Cennikach DHL, w Serwisie oraz s─ů? widoczne w trakcie sk┼éadania zam├│wienia.
 5. P┼éatno┼Ťci dokonywane za po┼Ťrednictwem platformy p┼éatniczej Przelewy24 odbywaj─ů si─Ö na zasadach okre┼Ťlonych w niniejszym Regulaminie oraz Warunkach p┼éatno┼Ťci internetowych za us┼éugi zam├│wione w aplikacji DHL24, znajduj─ůcych si─Ö pod adresem www.dhlpoland.pl/www/WarunkiPlatnosciInternetowychDHL24.pdf.
 6. P┼éatno┼Ť─ç za us┼éug─Ö dokonywana jest z g├│ry za po┼Ťrednictwem platformy p┼éatniczej Przelewy24. Potwierdzenie zlecenia odbioru przesy┼éki generowane jest niezw┼éocznie po zarejestrowaniu wp┼éywu ┼Ťrodk├│w na konto operatora p┼éatno┼Ťci.
 7. Po wype┼énieniu formularza i wybraniu przez U┼╝ytkownika opcji zobowi─ůzuj─ůcej do zap┼éaty U┼╝ytkownik jest automatycznie przekierowywany do systemu platformy p┼éatniczej Przelewy24, za po┼Ťrednictwem kt├│rego dokonuje p┼éatno┼Ťci.
 8. Operatorem p┼éatno┼Ťci kartami p┼éatniczymi jest SIX Payment Services (Europe) S.A., Oddzia┼é w Polsce, ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa.
 9. P┼éatno┼Ťci internetowych mog─ů dokonywa─ç wy┼é─ůcznie osoby uprawnione do pos┼éugiwania si─Ö danym instrumentem, w oparciu o kt├│ry nast─Öpuje realizacja p┼éatno┼Ťci, w szczeg├│lno┼Ťci dan─ů kart─ů p┼éatnicz─ů mo┼╝e pos┼éugiwa─ç si─Ö wy┼é─ůcznie jej uprawniony posiadacz.
 10. Po nadaniu przesy┼éki w Serwisie, U┼╝ytkownik otrzymuje faktur─Ö VAT, stwierdzaj─ůc─ů wynagrodzenie za zlecone us┼éugi. Faktura zostanie wystawiona na dane nabywcy ÔÇô p┼éatnika podane na formularzu DHL24 podczas rejestracji danych listu przewozowego. Faktura mo┼╝e by─ç wystawiona w formie elektronicznej i wys┼éana w tej formie na adres mailowy U┼╝ytkownika wskazany w Serwisie, na co U┼╝ytkownik wyra┼╝a zgod─Ö. Je┼╝eli U┼╝ytkownik b─Ödzie chcia┼é uzyska─ç faktur─Ö w wersji papierowej powinien z┼éo┼╝y─ç wniosek poprzez formularz dost─Öpny na DHL24.
 11. Wszelkie roszczenia zwi─ůzane z niewykonaniem lub niew┼éa┼Ťciwym wykonaniem obs┼éugi p┼éatno┼Ťci za po┼Ťrednictwem platformy p┼éatniczej Przelewy24 powinny by─ç kierowane bezpo┼Ťrednio do PayPro S.A., ul. Kanclerska 15, 60-327 Pozna┼ä, dane kontaktowe serwis@przelewy24.pl lub poprzez formularz DHL: https://dhl24.com.pl/DHL2/reklamacje/nowa.html.
 12. Wszelkie roszczenia zwi─ůzane z niewykonaniem lub niew┼éa┼Ťciwym wykonaniem obs┼éugi p┼éatno┼Ťci kartami p┼éatniczymi powinny by─ç kierowane bezpo┼Ťrednio do SIX Payment Services (Europe) S.A., Oddzia┼é w Polsce, ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa, poprzez formularz: https://dhl24.com.pl/DHL2/reklamacje/nowa.html
 13. DHL nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialno┼Ťci za nienale┼╝yt─ů obs┼éug─Ö p┼éatno┼Ťci internetowych (w tym w szczeg├│lno┼Ťci za czas potrzebny na przekazanie ┼Ťrodk├│w pieni─Ö┼╝nych oraz bezpiecze┼ästwo).

┬ž 5

POST─śPOWANIE REKLAMACYJNE/ZG┼üOSZENIA

 1. Szczeg├│┼éowe zasady wnoszenia oraz rozpatrywania reklamacji dotycz─ůcych ┼Ťwiadczenia us┼éug zosta┼éy opisane w Regulaminach i Cennikach DHL.
 2. Zg┼éoszenia w zakresie nieprawid┼éowo┼Ťci technicznych, dotycz─ůcych funkcjonowania Serwisu powinny by─ç kierowane do DHL na adres eÔÇômail: cahelp@dhl.com lub pisemnie na adres: ul. Osma┼äska 2, 02-823 Warszawa, z dopiskiem ÔÇ×zg┼éoszenie nieprawid┼éowo┼Ťci technicznych DHL24ÔÇŁ.
 3. Zg┼éoszenie, o kt├│rym mowa w ust. 2 powy┼╝ej powinno zawiera─ç co najmniej: dane U┼╝ytkownika, w tym jego imi─Ö i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej, a tak┼╝e opis problemu w dzia┼éaniu Serwisu wraz ze wskazaniem daty jego wyst─ůpienia.
 4. DHL po otrzymaniu zg┼éoszenia, o kt├│rym mowa w ust. 2 podejmie niezb─Ödne kroki w celu jego zbadania, a w przypadku, gdy zg┼éoszenie jest zasadne ÔÇô w celu usuni─Öcia nieprawid┼éowo┼Ťci.
 5. Reklamacje dotycz─ůce obs┼éugi p┼éatno┼Ťci za po┼Ťrednictwem platformy p┼éatniczej Przelewy24 powinny by─ç kierowane bezpo┼Ťrednio do PayPro S.A., ul. Kanclerska 15, 60-327 Pozna┼ä, poprzez formularz DHL: https://dhl24.com.pl/DHL2/reklamacje/nowa.html.
 6. Reklamacje dotycz─ůce obs┼éugi p┼éatno┼Ťci kartami p┼éatniczymi powinny by─ç kierowane bezpo┼Ťrednio do SIX Payment Services (Europe) S.A., Oddzia┼é w Polsce, ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa, poprzez formularz DHL: https://dhl24.com.pl/DHL2/reklamacje/nowa.html.
 7. Reklamacja, o kt├│rej mowa w ust. 5 oraz 6 powy┼╝ej powinna zawiera─ç co najmniej: dane U┼╝ytkownika, w tym jego imi─Ö i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz opis problemu w dzia┼éaniu Serwisu, a szczeg├│┼éowo: numer transakcji, kwota transakcji oraz data dokonania p┼éatno┼Ťci.
 8. W przypadku z┼éo┼╝enia reklamacji dotycz─ůcej obs┼éugi p┼éatno┼Ťci internetowych do DHL, DHL niezw┼éocznie przeka┼╝e j─ů odpowiednio ww. operatorowi p┼éatno┼Ťci internetowych.

┬ž 6

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zwi─ůzku z korzystaniem z Serwisu jest DHL. Szczeg├│┼éowe zasady przetwarzania danych osobowych okre┼Ťla Informacja na temat przetwarzania danych osobowych dost─Öpna na stronie: www.dhlparcel.pl/pl/o-dhl/przetwarzanie-danych-osobowych.html.
 2. Zwa┼╝ywszy, ┼╝e U┼╝ytkownik rozpocz─ů┼é u┼╝ywanie Serwisu, przy korzystaniu z kt├│rego mo┼╝e stworzy─ç baz─Ö kontakt├│w zawieraj─ůc─ů dane osobowe, kt├│rych administratorem w rozumieniu przepis├│w RODO jest U┼╝ytkownik lub organizacj─ů, kt├│r─ů reprezentuje na potrzeby korzystania z Us┼éug (dalej jako ÔÇ×AdministratorÔÇŁ), U┼╝ytkownik poprzez akceptacj─Ö warunk├│w Regulaminu zawiera z DHL niniejsz─ů umow─Ö powierzenia przetwarzania danych osobowych (dalej jako ÔÇ×UmowaÔÇŁ) w celu uregulowania zasad powierzenia tych danych osobowych do przetwarzania DHL.
 3. Administrator o┼Ťwiadcza, ┼╝e, w rozumieniu RODO, jest administratorem danych osobowych, do kt├│rych dost─Öp mo┼╝e mie─ç DHL przy korzystaniu z Serwisu. Dane te s─ů danymi kontaktowymi kontrahent├│w Administratora i obejmuj─ů imi─Ö i nazwisko, nazw─Ö podmiotu, adres, telefon, adres email, (zwane dalej ÔÇ×DanymiÔÇŁ).
 4. DHL jest zobowi─ůzany i uprawniony do przetwarzania Danych wy┼é─ůcznie w celu utrzymywania bazy kontakt├│w w Serwisie.
 5. DHL, przy wykonywaniu czynno┼Ťci polegaj─ůcych na przetwarzaniu Danych zobowi─ůzany jest:
  1. przestrzega─ç przepis├│w RODO oraz krajowych regulacji dotycz─ůcych przetwarzania danych osobowych;
  2. zachowa─ç Dane w poufno┼Ťci;
  3. wykonywa─ç wszelkie czynno┼Ťci przetwarzania Danych z do┼éo┼╝eniem nale┼╝ytej staranno┼Ťci, zgodnie ze standardami i procedurami oraz wy┼é─ůcznie z u┼╝yciem narz─Ödzi s┼éu┼╝─ůcych do zapewnienia dzia┼éania Serwisu;
  4. w miar─Ö mo┼╝liwo┼Ťci wdra┼╝a─ç we w┼éasnym zakresie odpowiednie ┼Ťrodki techniczne i organizacyjne zapewniaj─ůce bezpiecze┼ästwo Danych;
  5. nie dokonywa─ç ┼╝adnych czynno┼Ťci zwi─ůzanych z Danymi, kt├│re stanowi─ç mog┼éyby transfer tych Danych poza Europejski Obszar Gospodarczy;
  6. nie zatrudnia─ç ÔÇô w zakresie utrzymania bazy kontakt├│w w Serwisie ÔÇô innych ni┼╝ 3E Kolczy┼äski, Li┼╝ewski, G─Ödziorowski, Rostocki Sp. j. kt├│ra zajmuje si─Ö utrzymaniem i rozwojem Serwisu na zlecenie DHL, podwykonawc├│w, o kt├│rych Administrator nie zosta┼é uprzednio powiadomiony i wobec kt├│rych nie mia┼é mo┼╝liwo┼Ťci z┼éo┼╝enia sprzeciwu;
  7. bior─ůc pod uwag─Ö charakter przetwarzania, w miar─Ö mo┼╝liwo┼Ťci pomaga─ç Administratorowi, poprzez odpowiednie ┼Ťrodki techniczne i organizacyjne, wywi─ůzywa─ç si─Ö z obowi─ůzku odpowiadania na ┼╝─ůdania osoby, kt├│rej dane dotycz─ů, w zakresie wykonywania jej praw okre┼Ťlonych w rozdziale III RODO;
  8. niezwłocznie informować Administratora o każdym przypadku naruszenia ochrony Danych oraz udzielać Administratorowi wszelkich niezbędnych informacji dostępnych DHL, a niezbędnych do oceny charakteru, rozmiarów i skutków naruszenia;
  9. uwzgl─Ödniaj─ůc charakter przetwarzania oraz dost─Öpne mu informacje, pomaga─ç Administratorowi wywi─ůza─ç si─Ö z obowi─ůzk├│w okre┼Ťlonych w art. 32 ÔÇô 36 RODO;
  10. udost─Öpni─ç Administratorowi wszelkie informacje niezb─Ödne do wykazania przez Administratora spe┼énienia obowi─ůzk├│w okre┼Ťlonych w RODO w zakresie powierzenia danych do przetwarzania.
 6. DHL umo┼╝liwi Administratorowi przeprowadzenie inspekcji maj─ůcej na celu sprawdzenie czy DHL post─Öpuje zgodnie z zobowi─ůzaniami, okre┼Ťlonymi w pkt 5 powy┼╝ej. Forma, zakres, termin i czas trwania inspekcji zostanie uzgodniony mi─Ödzy Stronami. Administrator akceptuje fakt, ┼╝e DHL mo┼╝e nie wyrazi─ç zgody na przeprowadzenie inspekcji lub na jej przeprowadzenie w okre┼Ťlonej formie, zakresie lub terminie, je┼╝eli wsp├│┼épraca mi─Ödzy DHL a Administratorem jest niewielkich rozmiar├│w lub ma charakter okazjonalny, zakres przetwarzanych przez DHL na zlecenie Administratora danych osobowych jest nieznaczny lub je┼╝eli przeprowadzenie inspekcji nie jest uzasadnione incydentem naruszenia ochrony danych lub innego rodzaju niewykonaniem lub nienale┼╝ytym wykonaniem Us┼éug przez DHL. Wszelkie koszty przeprowadzenia inspekcji ponosi Administrator.
 7. Wszelkie czynno┼Ťci i dzia┼éania DHL zwi─ůzane z nale┼╝yt─ů realizacj─ů obowi─ůzk├│w wynikaj─ůcych z zapewnienia funkcjonowania bazy kontakt├│w wykonywane s─ů bez dodatkowego wynagrodzenia.
 8. Umowa zawarta jest na okres korzystania przez Administratora z Serwisu.

┬ž 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Katalog Us┼éug dost─Öpnych w Serwisie jest wi─ů┼╝─ůcy do czasu zawieszenia lub zaprzestania ich ┼Ťwiadczenia albo zmiany zasad ich ┼Ťwiadczenia przez DHL. Do um├│w zawartych przed zawieszeniem, zaprzestaniem lub zmianami stosuje si─Ö zasady dotychczasowe.
 2. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym r├│wnie┼╝ do oprogramowania, element├│w graficznych i tekstowych stron www oraz uk┼éadu tych stron www, jak r├│wnie┼╝ innych element├│w zwi─ůzanych z Serwisem nale┼╝─ů do DHL lub podmiot├│w powi─ůzanych z DHL, chyba ┼╝e w spos├│b wyra┼║ny postanowiono inaczej. Serwis chroniony jest prawem autorskim. U┼╝ytkownik mo┼╝e korzysta─ç z tych utwor├│w wy┼é─ůcznie w zakresie dozwolonego u┼╝ytku wyznaczonego prawem autorskim. Zakazane jest podejmowanie czynno┼Ťci mog─ůcych naruszy─ç wskazane w zdaniu poprzedzaj─ůcym prawa w┼éasno┼Ťci intelektualnej DHL lub innych uprawnionych podmiot├│w, a w szczeg├│lno┼Ťci (poza przypadkami okre┼Ťlonymi w prawie autorskim) niedopuszczalne jest reprodukcja, kopiowanie, przekazywanie, dystrybuowanie, utrwalanie, przechowywanie, publiczne odtwarzanie, najem, u┼╝yczanie lub modyfikowanie w jakikolwiek spos├│b element├│w okre┼Ťlonych w niniejszym ust─Öpie, bez uprzedniej pisemnej zgody DHL.
 3. Wszelkie pytania, opinie oraz o┼Ťwiadczenia do Us┼éugodawcy U┼╝ytkownik mo┼╝e kierowa─ç na adres poczty elektronicznej cahelp@dhl.com.
 4. Wszelkie spory s─ůdowe mi─Ödzy DHL, a U┼╝ytkownikiem b─Öd─ů rozstrzygane przez s─ůd w┼éa┼Ťciwy miejscowo dla siedziby DHL.
 5. Regulamin wchodzi w ┼╝ycie z dniem 01.07.2020 r.