Metoda getReturnByWaybill

Metoda pozwala na stworzenie przesyłki i etykiety zwrotnej po podaniu listu nadawczego.

Parametry wej┼Ťciowe

Nazwa pola Typ Wymagane? Opis
authData AuthData Tak Struktura autoryzacyjna
itemsToPrint array Tak Tablica struktur typu ItemToPrint (maksymalnie trzy struktury)

Parametry wyj┼Ťciowe

Nazwa pola Typ Wymagane? Opis
shipmentNotificationNumber string - Identyfikator przesyłki
waybill string Nie Numer listu przewozowego przesyłki
shipmentTrackingNumber string - Identyfikator przesyłki
dispatchNotificationNumber string - Identyfikator zam├│wienia (je┼Ťli zam├│wiony kurier)
labelType string - Typ etykiety zwrotnej
labelFormat string - Format MIME etykiety
labelContent string - Zawarto┼Ť─ç etykiety (zakodowana w base64)

Przykład wywołania

<getReturnByWaybill>
  <authData>
   <username>testomir</username>
   <password>testalski</password>
  </authData>
  <itemsToPrint>
    <item>
      <labelType>BLP</labelType>
      <shipmentId>11122221111</shipmentId>
      <waybill>12345678910</waybill>
    </item>
    <item>
      <labelType>ZBLP</labelType>
      <shipmentId>11122221111</shipmentId>
      <waybill>12345678910</waybill>
    </item>
    <item>
      <labelType>LP</labelType>
      <shipmentId>11122223333</shipmentId>
      <waybill>12345678910</waybill>
    </item>
  </itemsToPrint>
</getReturnByWaybill>
Wr├│─ç do listy temat├│w