Struktura ItemToPrintResponse

Struktury tego typu mo┼╝na odnale┼║─ç w odpowiedziach metody getLabels. Zawieraj─ů dane binarne zwracanych etykiet. List przewozowy oraz etykieta BLP s─ů zwracane jako dokumenty PDF, etykieta ZBLP to plik tekstowy, do odczytu przez drukarki typu Zebra. Tre┼Ťci etykiet s─ů zawsze zakodowane w Base64.

Pola struktury

Nazwa pola Typ Wymagane? Opis
shipmentId integer Tak Numer przesyłki, dla której której przygotowano etykietę
labelType string Tak Warto┼Ť─ç s┼éownikowa - jedna z warto┼Ťci:
LP - list przewozowy,
BLP - etykieta BLP,
ZPL - BLP w formacie dla drukarek Zebra
labelData string Tak Dane binarne etykiety (zakodowane w Base64)
labelMimeType string Tak Typ mime przesyłanej etykiety
cn23MimeType string Tak (przy odprawie celnej) Typ dokumentu celnego CN23 - zwracany w przypadku uproszczonej odprawy celnej
cn23Data string Tak (przy odprawie celnej) Zawarto┼Ť─ç dokumentu celnego CN23 (base64) - zwracany w przypadku uproszczonej odprawy celnej
fvProformaMimeType string Tak (przy odprawie celnej) Typ dokumentu faktura proforma - zwracany w przypadku uproszczonej odprawy celnej
fvProformaData string Tak (przy odprawie celnej) Zawarto┼Ť─ç dokumentu faktura proforma (base64) - zwracany w przypadku uproszczonej odprawy celnej
fvProformaNumer string Tak (przy odprawie celnej) Wygenerowany numer faktury - w przypadku niepodania numeru faktury w parametrach wej┼Ťciowych

Przykład

<item>
  <shipmentId>11102224567</shipmentId>
  <labelType>LP</labelType>
  <labelName>11102224567.pdf</labelName>
  <labelData>JVBERi0xLjQKJeLjz9MKNiAwInZSAvUGFyZW50IDEgMCBSIC9MYXN0TW9kaWZpZWQgK(...)</labelData>
  <labelMimeType>application/pdf</labelMimeType>
  <cn23Data>JVBERi0xLjQKJeLjz9MKNiAwInZSAvUGFyZW50IDEgMCBSIC9MYXN0TW9kaWZpZWQgK(...)</cn23Data>
  <cn23MimeType>application/pdf</cn23MimeType>
  <fvProformaData>JVBERi0xLjQKJeLjz9MKNiAwInZSAvUGFyZW50IDEgMCBSIC9MYXN0TW9kaWZpZWQgK(...)</fvProformaData>
  <fvProformaMimeType>application/pdf</fvProformaMimeType>
</item>
Wr├│─ç do listy temat├│w