Przykłady klientów

Poni┼╝ej znajduj─ů si─Ö przyk┼éady prostych aplikacji uruchamiaj─ůcych metod─Ö odpowiedzialn─ů za tworzenie przesy┼éki i zamawianie kuriera, napisane w technologiach .NET oraz JAVA.

.NET

 1. Otwieramy konsol─Ö "Visual Studio Command Prompt".
 2. Uruchamiamy komend─Ö
  wsdl https://dhl24.com.pl/webapi2
 3. Do projektu w Visual Studio dodajemy wygenerowany plik DHL24WebapiService.cs
 4. Dodajemy do projektu bibliotek─Ö System.Web.Services
 5. Gotowe
 
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Text;
 
namespace DHL24Example
{
  internal class Program
  {
    private static void Main(string[] args)
    {
      DHL24WebapiService service = new DHL24WebapiService();
 
      Console.WriteLine("AuthData...");
      AuthData auth = new AuthData();
      auth.username = "testomir";
      auth.password = "testalski";
 
      Console.WriteLine("CreateShipmentRequest...");
      CreateShipmentRequest request = new CreateShipmentRequest();
      request.content = "Gra komputerowa";
 
      request.shipmentInfo = new ShipmentInfo();
      request.shipmentInfo.serviceType = "AH";
      request.shipmentInfo.dropOffType = "REGULAR_PICKUP";
      request.shipmentInfo.labelType = "LP";
 
      request.shipmentInfo.shipmentTime = new ShipmentTime();
      request.shipmentInfo.shipmentTime.shipmentDate = "2012-11-13";
      request.shipmentInfo.shipmentTime.shipmentStartHour = "12:00";
      request.shipmentInfo.shipmentTime.shipmentEndHour = "15:00";
 
      request.shipmentInfo.billing = new Billing();
      request.shipmentInfo.billing.shippingPaymentType = "SHIPPER";
      request.shipmentInfo.billing.paymentType = "BANK_TRANSFER";
      request.shipmentInfo.billing.billingAccountNumber = 1234567;
 
      request.pieceList = new Package[] { new Package() };
      request.pieceList[0].packageType = "ENVELOPE";
      request.pieceList[0].quantity = 1;
 
      request.ship = new Ship();
      request.ship.shipper = new Addressat();
      request.ship.shipper.address = new Address();
      request.ship.shipper.address.name = "Janek Kowalski";
      request.ship.shipper.address.postalCode = "00909";
      request.ship.shipper.address.city = "Warszawa";
      request.ship.shipper.address.street = "Le┼Ťna";
      request.ship.shipper.address.houseNumber = "9";
      request.ship.receiver = new Addressat();
      request.ship.receiver.address = new Address();
      request.ship.receiver.address.name = "Karol Bielecki";
      request.ship.receiver.address.postalCode = "02796";
      request.ship.receiver.address.city = "Warszawa";
      request.ship.receiver.address.street = "W─ůwozowa";
      request.ship.receiver.address.houseNumber = "2";
      request.ship.receiver.address.apartmentNumber = "59";
 
      Console.WriteLine("call createShipment()...");
      CreateShipmentResponse response = service.createShipment(auth, request);
 
      Console.WriteLine("save response label to file...");
      byte[] pdfContent = Convert.FromBase64String(response.label.labelContent);
      File.WriteAllBytes("result.pdf", pdfContent);
 
      Console.WriteLine("end!");
    }
  }
}
 

JAVA

 1. Pobieramy i rozpakowujemy narz─Ödzie apache-cxf
 2. Wywołujemy komendę:
  wsdl2java -autoNameResolution https://dhl24.com.pl/webapi2
 3. Wygenerowane źródła kopiujemy do katalogu z projektem
 4. Dodajemy do projektu biblioteki jar z katalogu apache-cxf-x.y.z\lib\endorsed
 5. Gotowe
 
package pl._3e.examples;
 
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
 
import javax.xml.bind.DatatypeConverter;
 
import pl.com.dhl24.webapi.provider.service.Address;
import pl.com.dhl24.webapi.provider.service.Addressat;
import pl.com.dhl24.webapi.provider.service.ArrayOfPackage;
import pl.com.dhl24.webapi.provider.service.AuthData;
import pl.com.dhl24.webapi.provider.service.Billing;
import pl.com.dhl24.webapi.provider.service.CreateShipmentRequest;
import pl.com.dhl24.webapi.provider.service.CreateShipmentResponse2;
import pl.com.dhl24.webapi.provider.service.Package;
import pl.com.dhl24.webapi.provider.service.Ship;
import pl.com.dhl24.webapi.provider.service.ShipmentInfo;
import pl.com.dhl24.webapi.provider.service.ShipmentTime;
import pl.com.dhl24.webapi.provider.service_html_ws_1.DHL24WebapiPort;
import pl.com.dhl24.webapi.provider.service_html_ws_1.DHL24WebapiService;
 
 
public class Dhl24Example {
 
  /**
  * @param args
  * @throws IOException
  */
  public static void main(String[] args) throws IOException {
 
    final DHL24WebapiPort service = new DHL24WebapiService().getDHL24WebapiPort();
 
    System.out.println("AuthData...");
    final AuthData auth = new AuthData();
    auth.setUsername("testomir");
    auth.setPassword("testalski");
 
    System.out.println("CreateShipmentRequest...");
    final CreateShipmentRequest request = new CreateShipmentRequest();
    request.setContent("Gra komputerowa");
 
    request.setShipmentInfo(new ShipmentInfo());
    request.getShipmentInfo().setServiceType("AH");
    request.getShipmentInfo().setDropOffType("REGULAR_PICKUP");
    request.getShipmentInfo().setLabelType("LP");
 
    request.getShipmentInfo().setShipmentTime(new ShipmentTime());
    request.getShipmentInfo().getShipmentTime().setShipmentDate("2012-11-13");
    request.getShipmentInfo().getShipmentTime().setShipmentStartHour("12:00");
    request.getShipmentInfo().getShipmentTime().setShipmentEndHour("15:00");
 
    request.getShipmentInfo().setBilling(new Billing());
    request.getShipmentInfo().getBilling().setShippingPaymentType("SHIPPER");
    request.getShipmentInfo().getBilling().setPaymentType("BANK_TRANSFER");
    request.getShipmentInfo().getBilling().setBillingAccountNumber(1234567);
 
    final Package pkg = new Package();
    pkg.setType("ENVELOPE");
    pkg.setQuantity(1);
 
    request.setPieceList(new ArrayOfPackage());
    request.getPieceList().getItem().add(pkg);
 
    request.setShip(new Ship());
    request.getShip().setShipper(new Addressat());
    request.getShip().getShipper().setAddress(new Address());
    request.getShip().getShipper().getAddress().setName("Janek Kowalski");
    request.getShip().getShipper().getAddress().setPostalCode("00909");
    request.getShip().getShipper().getAddress().setCity("Warszawa");
    request.getShip().getShipper().getAddress().setStreet("Le┼Ťna");
    request.getShip().getShipper().getAddress().setHouseNumber("9");
    request.getShip().setReceiver(new Addressat());
    request.getShip().getReceiver().setAddress(new Address());
    request.getShip().getReceiver().getAddress().setName("Karol Bielecki");
    request.getShip().getReceiver().getAddress().setPostalCode("02796");
    request.getShip().getReceiver().getAddress().setCity("Warszawa");
    request.getShip().getReceiver().getAddress().setStreet("W─ůwozowa");
    request.getShip().getReceiver().getAddress().setHouseNumber("2");
    request.getShip().getReceiver().getAddress().setApartmentNumber("59");
 
    System.out.println("call createShipment()...");
    final CreateShipmentResponse2 response = service.createShipment(auth, request);
 
    System.out.println("save response label to file...");
    final byte[] content = DatatypeConverter.parseBase64Binary(response.getLabel().getLabelContent());
    final FileOutputStream file = new FileOutputStream("result.pdf", false);
    file.write(content, 0, content.length);
    file.close();
 
    System.out.println("end!");
  }
 
}
 
Wr├│─ç do listy temat├│w