Nie pokazuj więcej tej informacji

Szanowny Kliencie!

Informujemy, że aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, nasz serwis internetowy gromadzi i zapisuje w pamięci komputerów Użytkowników serwisu krótkie informacje tekstowe (tzw. „cookies”). W dowolnym momencie istnieje możliwość modyfikacji ustawień przeglądarki, aby wyłączyć ten mechanizm. Konfiguracja, która dopuszcza używanie cookies oznacza, że Użytkownicy wyrażają na powyższe zgodę. Aby dowiedzieć się więcej proszę zapoznać się z Polityką Plików Cookies.

Struktura ShipmentInfoStructure

Opisywana struktura jest obiektem dostarczającym informacji na temat przesyłki.

Pola struktury

Nazwa pola Typ Wymagane? Opis
dropOffType string Tak Rodzaj usługi - dostępne tylko: REGULAR_PICKUP i REQUEST_COURIER
serviceType string Tak Usługa przewozowa - dostępne tylko: LM
billing BillingStructure Tak Dane o płatności
specialServices ServiceStructure[] Nie Usługi dodatkowe
shipmentDate string (10) Tak Data nadania (RRRR-MM-DD)
shipmentStartHour string(32) Tak Początek zakresu godzinowego, w którym kurier ma odebrać przesyłkę; w formacie GG:MM
shipmentEndHour string(32) Tak Koniec zakresu godzinowego, w którym kurier ma odebrać przesyłkę; w formacie GG:MM
labelType string Tak Typ etykiety zwrotnej - dostępne: BLP lub ZBLP

Przykład

<shipmentInfo>
  <dropOffType>REGULAR_PICKUP</dropOffType>
  <serviceType>LM</serviceType>
  <billing>
    <shippingPaymentType>SHIPPER</shippingPaymentType>
    <billingAccountNumber>1736256</billingAccountNumber>
    <paymentType>BANK_TRANSFER</paymentType>
    <costsCenter>centrala łódź</costsCenter>
  </billing>
  <specialServices>
    <item>
      <serviceType>UBEZP</serviceType>
      <serviceValue>20</serviceValue>
    </item>
  </specialServices>
  <shipmentDate>2014-10-25</shipmentDate>
  <shipmentStartHour>10:00</shipmentStartHour>
  <shipmentEndHour>15:00</shipmentEndHour>
  <labelType>BLP</labelType>
</shipmentInfo>