Struktura Address

Opisywana struktura jest podstawowym obiektem służącym do przekazywania danych adresowych. Jest wykorzystywana na przykład przy przekazywaniu adresów nadania oraz doręczenia w metodzie createShipments.

Pola struktury

Nazwa pola Typ Wymagane? Opis
name string(60) Tak Nazwa firmy lub imię i nazwisko
postalCode string(10) Tak Kod pocztowy, bez myślnika
city string(17) Tak Nazwa miejscowości
street string(35) Tak Ulica
houseNumber string(10) Tak Numer domu suma znaków w polach "apartmentNumber" i "houseNumber" nie może przekroczyć 15 znaków
apartmentNumber string(10) Nie Numer mieszkania suma znaków w polach "apartmentNumber" i "houseNumber" nie może przekroczyć 15 znaków
contactPerson string(60) Nie Imię i nazwisko osoby kontaktowej
contactPhone string(20) Nie Kontaktowy numer telefonu
contactEmail string(60) Nie Kontaktowy adres email

Przykład

<addressData>
  <name>Testomir Testalski</name>
  <postalCode>02796</postalCode>
  <city>Warszawa</city>
  <street>Wąwozowa</street>
  <houseNumber>2</houseNumber>
  <contactPerson>Testomir Testalski</contactPerson>
  <contactEmail>testomir@jakasdomena.eu</contactEmail>
</addressData>
Wróć do listy tematów