Struktura AuthData

Usługa DHL24 WebAPI jest systemem bezstanowym. Oznacza to, że nie posiada ona dedykowanych metod służących do logowania się. Zamiast tego, do praktycznie każdej metody (oprócz getVersion) musi być przekazywana struktura autoryzacyjna.

W celu uzyskania klucza do webAPI prosimy skorzystać z formularza kontaktowego (z kategorią "WebAPI - uzyskanie dostępu").

Pola struktury

Nazwa pola Typ Wymagane? Opis
username string(32) Tak Otrzymany klucz użytkownika
password string(32) Tak Przydzielone hasło

Przykład

<authData>
    <username>TestowaFirma</username>
    <password>s3cre7p4ssw0rd</password>
</authData>
Wróć do listy tematów