Metoda cancelCourierBooking

Metoda pozwala na anulowanie zlecenia zamówienia kuriera.

Parametry wejściowe

Nazwa pola Typ Wymagane? Opis
authData AuthData Tak Struktura autoryzacyjna
orders array Tak Tablica elementów typu string, zawierająca numery zlecenia zamówienia kuriera, uzyskany za pomocą metody bookCourier

Parametry wyjściowe

Nazwa pola Typ Wymagane? Opis
shipments array Tak Tablica zawierająca potwierdzenia usunięcia bądź struktury błędu

Przykład wywołania

<cancelCourierBooking>
  <authData>
    <username>testomir</username>
    <password>testalski</password>
  </authData>
  <orders>
    <item>12345WWW</item>
  </orders>
</cancelCourierBooking>
Wróć do listy tematów