Metoda createShipments

Metoda umożliwia utworzenie przesyłek w systemie DHL24. Obowiązują wszystkie reguły walidacyjne, które używane są w serwisie WWW. W przypadku nie przejścia przez proces walidacyjny zostanie zwrócona struktura błędu z odpowiednim komunikatem, opisującym przyczynę problemu.


Aby przesyłka była utworzona muszą być spełnione warunki:

 • wybrana usługa przewozowa musi być dostępna (w wybranych godzinach) dla danego kodu pocztowego, pomocne w tym może być sprawdzenie kodu pocztowego przy pomocy getPostalCodeServices
 • paczki muszą spełniać ogólne kryteria, zestawione w cenniku


W trybie testowym metoda dokonuje walidacji danych wejściowych, bez sprawdzenia rzeczywistej dostępności usług czy też opcji płatności. Zwraca przykładową strukturę wyjściową lub struktury błędów.

Parametry wejściowe

Nazwa pola Typ Wymagane? Opis
authData AuthData Tak Struktura autoryzacyjna
shipments Tablica struktur ShipmentFullData Tak Tablica z minimum jedną strukturą definiującą przesyłkę (maksymalnie trzema)

Parametry wyjściowe

Nazwa pola Typ Wymagane? Opis
shipments ShipmentBasicData Tak Tablica struktur ShipmentBasicData lub struktur błędu

Przykład wywołania

<createShipments>
  <authData>
    <username>testomir</username>
    <password>testalski</password>
  </authData>
  <shipments>
    <item>
      <shipper>
        <name>Testomir</name>
        <postalCode>00909</postalCode>
        <city>Warszawa</city>
        <street>Wąwozowa</street>
        <houseNumber>2</houseNumber>
        <contactPhone>123456789</contactPhone>
      </shipper>
      <receiver>
        <addressType>B</addressType>
        <country>PL</country>
        <name>Odbiorca</name>
        <postalCode>24100</postalCode>
        <city>Puławy</city>
        <street>Wróblewskiego</street>
        <houseNumber>7</houseNumber>
        <contactPerson>Jan JakoTaki</contactPerson>
        <contactPhone>818765432</contactPhone>
        <contactEmail>odbiorca@gmail.com</contactEmail>
      </receiver>
      <pieceList>
        <item>
          <type>PALLET</type>
          <width>40</width>
          <height>100</height>
          <length>60</length>
          <weight>250</weight>
          <quantity>1</quantity>
          <nonStandard>true</nonStandard>
          <blpPieceId>JJD111100022203041</blpPieceId>
        </item>
        <item>
          <type>ENVELOPE</type>
          <quantity>1</quantity>
        </item>
      </pieceList>
      <payment>
        <paymentMethod>BANK_TRANSFER</paymentMethod>
        <payerType>SHIPPER</payerType>
        <accountNumber>1234567</accountNumber>
        <costsCenter>501502</costsCenter>
      </payment>
      <service>
        <product>AH</product>
        <collectOnDelivery>true</collectOnDelivery>
        <collectOnDeliveryValue>2199.99</collectOnDeliveryValue>
        <collectOnDeliveryForm>BANK_TRANSFER</collectOnDeliveryForm>
        <insurance>true</insurance>
        <insuranceValue>2500</insuranceValue>
      </service>
      <shipmentDate>2012-12-24</shipmentDate>
      <content>sprzęt AGD</content>
    </item>
  </shipments>
</createShipments>
Wróć do listy tematów