Metoda grupująca deleteShipment

Przy pomocy tej metody możliwe jest - w jednym żądaniu - anulowanie kuriera i usunięcie przesyłki.

Parametry wejściowe

Nazwa pola Typ Wymagane? Opis
authData AuthData Tak Struktura autoryzacyjna
shipmentIdentificationNumber string Tak Numer przesyłki, która ma zostać usunięta
dispatchIdentificationNumber string Tak Identyfikator zamówienia kuriera do anulowania

Parametry wyjściowe

Nazwa pola Typ Wymagane? Opis
id string - Identyfikator przesyłki
result bool - Wynik: true - pomyślne usunięcie, false - przesyłka nie usunięta
error string - Treść błędu, wypełniona tylko, gdy result = false

Przykłady wywołania

Żądanie usunięcia przesyłki o identyfikatorze 11102224567:

<authData>
  <username>testomir</username>
  <password>testalski</password>
</authData>
<shipment>
  <shipmentIdentificationNumber>11102224567</shipmentIdentificationNumber>
</shipment>

Jeśli po powyższą przesyłkę zamówiony jest kurier, jej usunięcie będzie niemożliwe (o czym informować będzie komunikat zwrotny). W takim przypadku należy wysłać żądanie podając również numer zamówienia kuriera:

<authData>
  <username>testomir</username>
  <password>testalski</password>
</authData>
<shipment>
  <shipmentIdentificationNumber>11102224567</shipmentIdentificationNumber>
  <dispatchIdentificationNumber>91012WWW</dispatchIdentificationNumber>
</shipment>
Wróć do listy tematów