Metoda deleteShipments

Metoda umożliwia usunięcie przesyłek utworzonych przez użytkownika w systemie DHL24 lub przez webapi. Daje możliwość skasowania dowolnej swojej przesyłki, o ile nie zamówiono po nią kuriera (w takim przypadku należy w pierwszej kolejności odwołać kuriera).

Parametry wejściowe

Nazwa pola Typ Wymagane? Opis
authData AuthData Tak Struktura autoryzacyjna
shipments array Tak Tablica tekstowych identyfikatorów przesyłek

Parametry wyjściowe

Nazwa pola Typ Wymagane? Opis
shipments array Tak Tablica zawierająca potwierdzenia usunięcia bądź struktury błędu

Przykład wywołania

<deleteShipments>
  <authData>
    <username>testomir</username>
    <password>testalski</password>
  </authData>
  <shipments>
    <item>11122233333</item>
    <item>11122233334</item>
  </shipments>
</deleteShipments>
Wróć do listy tematów