Metoda getInternationalParams

Przy pomocy tej metody możliwe jest pobranie parametrów przesyłek międzynarodowych

Parametry wejściowe

Nazwa pola Typ Wymagane? Opis
authData AuthData Tak Struktura autoryzacyjna

Struktura wyjściowa

Metoda zwraca strukturę wyjściową GetInternationalParamsResponse

Przykłady wywołania

<getInternationalParams>
  <authData>
    <username>test</username>
    <password>WSyj3$aDE</password>
  </authData>
</getInternationalParams>
Wróć do listy tematów