Metoda getMyShipmentsCount

Metoda zwraca ilość przesyłek danego użytkownika utworzonych w zadanym przedziale czasowym. Jej wykorzystanie pozwala w wygodniejszy sposób korzystać z parametru offset metody getMyShipments

Parametry wejściowe

Nazwa pola Typ Wymagane? Opis
authData AuthData Tak Struktura autoryzacyjna
createdFrom string Tak Początek zakresu czasowego, data w formacie RRRR-MM-DD
createdTo string Tak Koniec zakresu czasowego, data w formacie RRRR-MM-DD

Parametry wyjściowe

Nazwa pola Typ Wymagane? Opis
shipmentsCount integer Tak Ilość przesyłek utworzonych w zadanym przedziale czasowym

Przykład wywołania

<getMyShipmentsCount>
  <authData>
    <username>testomir</username>
    <password>testalski</password>
  </authData>
  <createdFrom>2012-09-11</createdFrom>
  <createdTo>2012-11-22</createdTo>
</getMyShipmentsCount>
Wróć do listy tematów