Metoda getNearestServicepoints

Przy pomocy tej metody możliwe jest wyszukanie najabliższych punktów obsługi

Parametry wejściowe

Nazwa pola Typ Wymagane? Opis
authData AuthData Tak Struktura autoryzacyjna
structure - parametry do wyszukiwania
country string Tak Dwuliterowy kod kraju
postcode string Tak Kod pocztowy, bez myślnika
city string Nie Nazwa miejscowości
radius int Tak Promień w km

Struktura wyjściowa

Metoda zwraca strukturę wyjściową GetNearestServicepointsResponseStructure

Przykłady wywołania

<getNearestServicepoints>
  <authData>
    <username>test</username>
    <password>WSyj3$aDE</password>
  </authData>
  <structure>
    <country>DE</country>
    <postcode>00000</postcode>
    <city>Berlin</city>
    <radius>10</radius>
  </structure>
</getNearestServicepoints>
Wróć do listy tematów