Metoda getPnp

Możliwość wygenerowania tzw. raportu PNP (Potwierdzenie Nadania Przesyłek). Raport tego typu wykorzystywany jest przez klientów drukujących etykiety BLP.

Parametry wejściowe

Nazwa pola Typ Wymagane? Opis
authData AuthData Tak Struktura autoryzacyjna
date string Tak Data, w formacie RRRR-MM-DD, dla której raport jest generowany (w raporcie zestawiane są przesyłki nadawane w określonym dniu)
type string Tak Dla jakich przesyłek raport ma być wygenerowany, dostępne wartości słownikowe:
EX - krajowe ekspresowe do 31,5kg
DR - krajowe drobnicowe
ALL - wszystkie rodzaje przesyłek
2EUROPE - przesyłki eksportowe
PR - przesyłki Premium

Parametry wyjściowe

Nazwa pola Typ Wymagane? Opis
fileName array - Nazwa wygenerowanego pliku z raportem
fileData string - Dane binarne etykiety (zakodowane w Base64)
fileMimeType string - Typ mime przesyłanej etykiety (w chwili obecnej wyłącznie application/pdf)

Przykład wywołania

<getPnp>
  <pnpRequest>
    <authData>
      <username>testomir</username>
      <password>testalski</password>
    </authData>
    <date>2012-12-03</date>
    <type>ALL</type>
  </pnpRequest>
</getPnp>
Wróć do listy tematów