Metoda getPostalCodeServices

Metoda pozwala zweryfikować poprawność podanego kodu pocztowego oraz pobrać usługi DHL dostępne dla tego kodu. Wynik działania metody może zależeć od godziny wywołania metody (dostępność usług Domestic 9 oraz Domestic 12).


W przypadku kodu pocztowego nie obsługiwanego przez DHL (lub niepoprawnego) metoda zwróci informację o braku dostępnych usług dla tego kodu. Podczas sprawdzania restrykcji na dzień bieżący metoda zwróci możliwe okienko czasowe tylko, jeśli zamówienie kuriera jest jeszcze w danym dniu możliwe.

Parametry wejściowe

Nazwa pola Typ Wymagane? Opis
authData AuthData Tak Struktura autoryzacyjna
postCode string Tak Kod pocztowy w formacie 5 cyfr (bez kreski)
pickupDate string Tak Data, dla której sprawdzamy dostępność usług (w formacie RRRR-MM-DD)

Parametry wyjściowe

Nazwa pola Typ Wymagane? Opis
domesticExpress9 bool - Dostępność usługi Domestic 09
domesticExpress12 bool - Dostępność usługi Domestic 12
deliveryEvening bool - Dostępność usługi Doręczenie wieczorne
pickupOnSaturday bool - Dostępność usługi Nadanie w sobotę
deliverySaturday bool - Dostępność usługi Doręczenie w sobotę
exPickupFrom string - Godzina, od której możliwy jest zbiór przesyłek ekspresowych
exPickupTo string - Godzina, do której możliwy jest zbiór przesyłek ekspresowych
drPickupFrom string - Godzina, od której możliwy jest zbiór przesyłek drobnicowych
drPickupTo string - Godzina, do której możliwy jest zbiór przesyłek drobnicowych

Przykład wywołania

<getPostalCodeServices>
  <authData>
    <username>testomir</username>
    <password>testalski</password>
  </authData>
  <postCode>00909</postCode>
  <pickupDate>2012-11-23</pickupDate>
</getPostalCodeServices>
Wróć do listy tematów