Metoda getReturnByWaybill

Metoda pozwala na stworzenie przesyłki i etykiety zwrotnej po podaniu listu nadawczego.

Parametry wejściowe

Nazwa pola Typ Wymagane? Opis
authData AuthData Tak Struktura autoryzacyjna
itemsToPrint array Tak Tablica struktur typu ItemToPrint (maksymalnie trzy struktury)

Parametry wyjściowe

Nazwa pola Typ Wymagane? Opis
shipmentNotificationNumber string - Identyfikator przesyłki
shipmentTrackingNumber string - Identyfikator przesyłki
dispatchNotificationNumber string - Identyfikator zamówienia (jeśli zamówiony kurier)
labelType string - Typ etykiety zwrotnej
labelFormat string - Format MIME etykiety
labelContent string - Zawartość etykiety (zakodowana w base64)

Przykład wywołania

<getReturnByWaybill>
  <authData>
   <username>testomir</username>
   <password>testalski</password>
  </authData>
  <itemsToPrint>
    <item>
      <labelType>BLP</labelType>
      <shipmentId>11122221111</shipmentId>
    </item>
    <item>
      <labelType>ZBLP</labelType>
      <shipmentId>11122221111</shipmentId>
    </item>
    <item>
      <labelType>LP</labelType>
      <shipmentId>11122223333</shipmentId>
    </item>
  </itemsToPrint>
</getReturnByWaybill>
Wróć do listy tematów