Metoda getReturnParams

Przy pomocy tej metody możliwe jest pobranie parametrów przesyłek zwrotnych.

Parametry wejściowe

Nazwa pola Typ Wymagane? Opis
authData AuthData Tak Struktura autoryzacyjna

Parametry wyjściowe

Nazwa pola Typ Wymagane? Opis
params array Tak Tablica struktur typu itemReturnParamsResponse

Przykład wywołania

<getReturnParams>
  <authData>
    <username>testomir</username>
    <password>testalski</password>
  </authData>
</getReturnParams>
Wróć do listy tematów