Metoda getShipmentScan

Metoda umożliwia pobranie skanu listu przewozowego dla zrealizowanej przesyłki.

Parametry wejściowe

Nazwa pola Typ Wymagane? Opis
authData AuthData Tak Struktura autoryzacyjna
shipmentId string Tak Numer identyfikacyjny przesyłki

Parametry wyjściowe

Nazwa pola Typ Wymagane? Opis
scanData string Tak Dane binarne obrazka - skanu
scanMimeType string Tak Typ mime obrazka

Przykład wywołania

<getShipmentScan>
  <authData>
    <username>testomir</username>
    <password>testalski</password>
  </authData>
  <shipmentId>11122223333</shipmentId>
</getShipmentScan>
Wróć do listy tematów