Metoda getTrackAndTraceInfo

Możliwość pobrania historii procesu doręczania przesyłki oraz jej aktualnego statusu.

Parametry wejściowe

Nazwa pola Typ Wymagane? Opis
authData AuthData Tak Struktura autoryzacyjna
shipmentId string Tak Numer identyfikacyjny przesyłki

Parametry wyjściowe

Nazwa pola Typ Wymagane? Opis
shipmentId string Tak Numer identyfikacyjny przesyłki
receivedBy string Tak Informacja o tym kto odebrał przesyłkę (jeśli została już dostarczona)
events array Tak Tablica struktur ShipmentEvent

Przykład wywołania

<getTrackAndTraceInfo>
  <authData>
    <username>szymontester</username>
    <password>111111</password>
  </authData>
  <shipmentId>11122223333</shipmentId>
</getTrackAndTraceInfo>
Wróć do listy tematów