Metoda getVersion

Sprawdzanie wersji webapi.

Parametry wejściowe

Brak parametrów wejściowych

Parametry wyjściowe

Nazwa pola Typ Wymagane? Opis
version string - Aktualna wersja usługi webapi

Przykład wywołania

define( 'WSDL', 'https://dhl24.com.pl/webapi2' );
 
$client = new SoapClient( WSDL, true );
$client->getVersion();
Wróć do listy tematów