Struktura ItemToPrint

Struktura definiuje typ etykiety, którą użytkownik może pobrać z wykorzystaniem metody getLabels.

Pola struktury

Nazwa pola Typ Wymagane? Opis
labelType string Tak Wartość słownikowa - jedna z wartości:
LP - list przewozowy,
BLP - etykieta BLP,
LBLP - etykieta BLP w formacie PDF A4,
ZBLP - etykieta BLP w formacie dla drukarek Zebra
shipmentId integer Tak Numer przesyłki, dla której chcemy pobrać etykietę

Przykład

<itemToPrint>
    <labelType>ZBLP</labelType>
    <shipmentId>11102224567</shipmentId>
</itemToPrint>
Wróć do listy tematów