Struktura ItemToPrintResponse

Struktury tego typu można odnaleźć w odpowiedziach metody getLabels. Zawierają dane binarne zwracanych etykiet. List przewozowy oraz etykieta BLP są zwracane jako dokumenty PDF, etykieta ZBLP to plik tekstowy, do odczytu przez drukarki typu Zebra. Treści etykiet są zawsze zakodowane w Base64.

Pola struktury

Nazwa pola Typ Wymagane? Opis
shipmentId integer Tak Numer przesyłki, dla której której przygotowano etykietę
labelType string Tak Wartość słownikowa - jedna z wartości:
LP - list przewozowy,
BLP - etykieta BLP,
ZPL - BLP w formacie dla drukarek Zebra
labelData string Tak Dane binarne etykiety (zakodowane w Base64)
labelMimeType string Tak Typ mime przesyłanej etykiety

Przykład

<item>
    <shipmentId>11102224567</shipmentId>
    <labelType>LP</labelType>
    <labelName>11102224567.pdf</labelName>
    <labelData>JVBERi0xLjQKJeLjz9MKNiAwInZSAvUGFyZW50IDEgMCBSIC9MYXN0TW9kaWZpZWQgK(...)</labelData>
    <labelMimeType>application/pdf</labelMimeType>
</item>
Wróć do listy tematów