Struktura PaymentData

Struktura zawiera informacje o wybranej formie płatności oraz płatniku.

Dostępne kombinacje płatnika oraz formy płatności:

Płatnik Forma płatności Opis
USER BANK_TRANSFER Przesyłka typu "trzecia strona" (jeśli umożliwia to przydzielony numer SAP)
SHIPPER BANK_TRANSFER Płaci nadawca przelewem
RECEIVER CASH Płaci odbiorca, gotówką

Pola struktury

Nazwa pola Typ Wymagane? Opis
paymentMethod string Tak Wartość słownikowa:
CASH - gotówka
BANK_TRANSFER - przelew
payerType string Tak Wartość słownikowa:
SHIPPER - płatnik nadawca
RECEIVER - płatnik odbiorca
USER - płatnik trzecia strona
accountNumber string(7) Nie Numer klienta (SAP) płatnika, wymagane dla payerType to SHIPPER lub USER
costsCenter string(20) Nie Pole MPK na liście przewozowym

Przykład

<paymentData>
    <paymentMethod>BANK_TRANSFER</paymentMethod>
    <payerType>SHIPPER</payerType>
    <receiverSap>1270000</receiverSap>
    <costsCenter/>
</paymentData>
Wróć do listy tematów