Struktura ShipmentBasicData

W strukturze przekazywane są podstawowe dane na temat przesyłki. Elementy tego typu są zwracane np. przez metodę getMyShipments.

Pola struktury

Nazwa pola Typ Wymagane? Opis
shipmentId integer Tak Identyfikator przesyłki
created string Tak Data utworzenia przesyłki, w formacie RRRR-MM-DD
shipper Address Tak Dane nadawcy przekazywane w strukturze adresowej
receiver Address Tak Dane odbiorcy przekazywane w strukturze adresowej
orderStatus string Tak Informacja czy do tej przesyłki jest zamówiony kurier

Przykład

<ShipmentBasic>
  <shipmentId>11102224567</shipmentId>
  <created>2012-11-15</created>
  <shipper>
    <name>Testomir Testalski</name>
    <postalCode>02796</postalCode>
    <city>Warszawa</city>
    <street>Wąwozowa</street>
    <houseNumber>2</houseNumber>
    <contactPerson>Testomir Testalski</contactPerson>
    <contactEmail>testomir@jakasdomena.eu</contactEmail>
  </shipper>
  <receiver>
    <name>Odbiornik odebrany</name>
    <postalCode>00909</postalCode>
    <city>Warszawa</city>
    <street>Testowa</street>
    <houseNumber>2</houseNumber>
    <contactPerson>Odbiornik</contactPerson>
    <contactEmail>odbiorca@jakasdomena.eu</contactEmail>
  </receiver>
  <orderStatus/>
</ShipmentBasic>
Wróć do listy tematów