Struktura ShipmentFullData

W strukturze przekazywane są pełne dane na temat wybranej przesyłki. Wypełnione struktury tego typu służą do definiowania przesyłek metodą createShipments.

Pola struktury

Nazwa pola Typ Wymagane? Opis
shipper Address Tak Dane nadawcy przekazywane w strukturze adresowej
receiver ReceiverAddress Tak Dane odbiorcy przekazywane w strukturze adresowej
pieceList array Tak Dane dotyczące paczek, lista elementów typu PieceDefinition
payment PaymentData Tak Dane dotyczące płatnika oraz płatności
service ServiceDefinition Tak Dane dotyczące wybranej usługi przewozowej i usług dodatkowych
shipmentDate string Tak Data nadania (widoczna na liście przewozowym) - w formacie RRRR-MM-DD
skipRestrictionCheck bool Nie Czy pominąć sprawdzenie restrykcji
comment string(100) Nie Dodatkowy komentarz (widoczny na liście przewozowym)
content string(30) Tak Zawartość przesyłki
reference string(200) Nie Numer referencyjny przesyłki
shipmentId integer - Tylko odpowiedź Identyfikator przesyłki (jeśli przesyłka jest już utworzona, w przeciwnym wypadku pole puste)
created string - Tylko odpowiedź Data utworzenia przesyłki, w formacie RRRR-MM-DD (jeśli przesyłka jest już utworzona, w przeciwnym wypadku pole puste)
orderStatus string - Tylko odpowiedź Informacja czy do tej przesyłki jest zamówiony kurier

Przykład

<ShipmentFullData>
  <shipper>
    (ciało struktury adresowej)
  </shipper>
  <receiver>
    (ciało struktury adresowej)
  </receiver>
  <pieceList>
    <item>
      (ciało struktury definicji paczki)
    </item>
    <item>
      (ciało struktury definicji paczki)
    </item>
  </pieceList>
  <payment>
    (ciało metody definiującej płatność)
  </payment>
  <service>
    (ciało struktury definicji usługi)
  </service>
  <shipmentDate>2012-05-15</shipmentDate>
  <content>Biżuteria</content>
</ShipmentFullData>
Wróć do listy tematów