Zestawienie połączenia

Ponieważ komunikacja z DHL24 WebAPI odbywa się z wykorzystaniem protokołu SOAP, integracja z usługą jest stosunkowo prosta. Poniżej znajduje się przykład uruchomienia metody getVersion w języku PHP.


class DHL24_webapi_client extends SoapClient
{
  const WSDL = 'https://dhl24.com.pl/webapi2';
 
  public function __construct()
  {
    parent::__construct( self::WSDL );
  }
}
 
$client = new DHL24_webapi_client;
$result = $client->getVersion();
echo $result;

Uzyskanie klucza

Aby mieć możliwość pełnej pracy z webAPI należy uzyskać specjalny klucz, który wymagany jest do uruchomienia każdej (z wyjątkiem getVersion właśnie) metody usługi. W celu uzyskania takiego klucza prosimy wysłać wiadomość przez formularz kontaktowy (z kategorią "WebAPI - uzyskanie dostępu").

Wróć do listy tematów