Nie pokazuj więcej tej informacji

Szanowny Kliencie!

Informujemy, że aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, nasz serwis internetowy gromadzi i zapisuje w pamięci komputerów Użytkowników serwisu krótkie informacje tekstowe (tzw. „cookies”). W dowolnym momencie istnieje możliwość modyfikacji ustawień przeglądarki, aby wyłączyć ten mechanizm. Konfiguracja, która dopuszcza używanie cookies oznacza, że Użytkownicy wyrażają na powyższe zgodę. Aby dowiedzieć się więcej proszę zapoznać się z Polityką Plików Cookies.

Metoda createShipment

Przy pomocy tej metody możliwe jest utworzenie przesyłki w systemie.

Parametry wejściowe

Nazwa pola Typ Wymagane? Opis
shipment CreateShipmentStructure Tak Struktura zawierająca dane do tworznia przesyłki

Struktura wyjściowa

Metoda zwraca strukturę wyjściową CreateShipmentResponseStructure

Przykłady wywołania

<shipment>
  <authData>
    <username>test</username>
    <password>WSyj3$aDE</password>
  </authData>
  <shipmentData>
    <ship>
      <shipper>
        <address>
          <name>Testomir Testalski</name>
          <postcode>00999</postcode>
          <city>Testowa</city>
          <street>Testnicka</street>
          <houseNumber>78</houseNumber>
          <apartmentNumber>3</apartmentNumber>
        </address>
        <contact>
          <personName>Testomir</personName>
          <phoneNumber>600700800</phoneNumber>
          <emailAddress>testomir@testalski.pl</emailAddress>
        </contact>
        <preaviso>
          <personName>Zbigniew Nowak</personName>
          <phoneNumber>669324789</phoneNumber>
          <emailAddress>zibi.nowy@op.pl</emailAddress>
        </preaviso>
      </shipper>
      <receiver>
        <address>
          <addressType></addressType>
          <name>Testomir Testalski</name>
          <postcode>00999</postcode>
          <city>Testowa</city>
          <street>Testnicka</street>
          <houseNumber>78</houseNumber>
          <apartmentNumber>3</apartmentNumber>          
        </address>
        <contact>
          <personName>Testomir</personName>
          <phoneNumber>600700800</phoneNumber>
          <emailAddress>testomir@testalski.pl</emailAddress>
        </contact>
        <preaviso>
          <personName>Zbigniew Nowak</personName>
          <phoneNumber>669324789</phoneNumber>
          <emailAddress>zibi.nowy@op.pl</emailAddress>
        </preaviso>
      </receiver>
      <servicePointAccountNumber>1254823</servicePointAccountNumber>
    </ship>
    <shipmentInfo>
      <dropOffType>REGULAR_PICKUP</dropOffType>
      <serviceType>LM</serviceType>
      <billing>
        <shippingPaymentType>SHIPPER</shippingPaymentType>
        <billingAccountNumber>1736256</billingAccountNumber>
        <paymentType>BANK_TRANSFER</paymentType>
        <costsCenter>centrala łódź</costsCenter>
      </billing>
      <specialServices>
        <item>
          <serviceType>UBEZP</serviceType>
          <serviceValue>20</serviceValue>
        </item>
      </specialServices>
      <shipmentDate>2014-10-25</shipmentDate>
      <shipmentStartHour>10:00</shipmentStartHour>
      <shipmentEndHour>15:00</shipmentEndHour>
      <labelType>BLP</labelType>
    </shipmentInfo>
    <pieceList>
      <item>
        <type>PACKAGE</type>
        <width>120</width>
        <height>20</height>
        <lenght>20</lenght>
        <weight>15</weight>
        <quantity>1</quantity>
        <nonStandard>false</nonStandard>
        <blpPieceId>12312</blpPieceId>
      </item>
      <item>
        <type>ENVELOPE</type>
        <quantity>10</quantity>
      </item>
    </pieceList>
    <content>BIŻUTERIA</content>
    <comment>Proszę natarczywie dzwonić, czesto nie słyszę telefonu.</comment>
    <reference></reference>
  </shipmentData>
</shipment>