Metoda getLabels

Możliwość pobierania etykiet stosowanych w procesie zamawiania kuriera DHL24. Możliwe jest pobranie etykiet: listu przewozowego oraz BLP (w formacie PDF oraz ZPL)


Jeżeli używacie Państwo drukarki laserowej – etykieta wygenerowana w pliku pdf – parametr BLP
Jeżeli używacie Państwo drukarki termicznej zebra - etykieta wygenerowana w pliku zpl – parametr ZBLP

Parametry wejściowe

Nazwa pola Typ Wymagane? Opis
authData AuthData Tak Struktura autoryzacyjna
itemsToPrint array Tak Tablica struktur typu ItemToPrint (maksymalnie trzy struktury)

Parametry wyjściowe

Nazwa pola Typ Wymagane? Opis
itemsToPrintResponse array Tak Tablica struktur typu ItemToPrintResponse

Przykład wywołania

<getLabels>
  <authData>
    <username>testomir</username>
    <password>testalski</password>
  </authData>
  <itemsToPrint>
    <item>
      <labelType>BLP</labelType>
      <shipmentId>11122221111</shipmentId>
    </item>
    <item>
      <labelType>ZBLP</labelType>
      <shipmentId>11122221111</shipmentId>
    </item>
    <item>
      <labelType>LP</labelType>
      <shipmentId>11122223333</shipmentId>
    </item>
  </itemsToPrint>
</getLabels>
Wróć do listy tematów