Metoda getLabelsData

Możliwość pobrania wszystkich informacji na temat przesyłek o podanych nr. Metoda zwraca wszystkie dane wymagane do utworzenie etykiety po stronie klienta.

Parametry wejściowe

Nazwa pola Typ Wymagane? Opis
itemsToLabelData array Tak Tablica struktur typu itemsToLabelData

Parametry wyjściowe

Nazwa pola Typ Wymagane? Opis
getLabelsDataResponse array Tak Tablica struktur typu getLabelsDataResponse

Przykład wywołania

<getLabelsData>
  <authData>
    <username>testomir</username>
    <password>testalski</password>
  </authData>
  <itemsToLabelData>
    <item>
      <shipmentId>12312312311</shipmentId>
    </item>
  </itemsToLabelData>
</getLabelsData>
Wróć do listy tematów