Dokumentacja DHL24 WebAPI

DHL24 WebAPI to usługa sieciowa, która umożliwia wymianę informacji między serwisem DHL24 a zewnętrznym oprogramowaniem naszych klientów. Rozwiązanie to umożliwia integrację własnego oprogramowania z mechanizmami serwisu DHL24. W ramach DHL24 WebAPI udostępniamy szereg metod, które odpowiadają najważniejszym funkcjom aplikacji DHL24, w tym tworzenie przesyłek i zamawianie kuriera.

DHl24 WebAPI zostało zbudowane z naciskiem na stosowane obecnie standardy: swoje działanie opiera na protokole SOAP - pełny opis usługi zdefiniowany jest zatem za pomocą języka WSDL.

Przed rozpoczęciem wdrożenia niezbędne jest zapoznanie się z oferowanymi produktami i ich matrycą. Wszelkie pytania należy kierować do działu integracji przez formularz kontaktowy pomoc techniczna
Opis i charakterystyka produktów znajduje się na stronie dokumenty dla klientów biznesowych

Dokument WSDL można znaleźć pod adresem (wersja 4.20.45): https://dhl24.com.pl/webapi2

Informacja dla klientów
DHL24 i DHL24 WEBAPI